Nydam-båden:


Nydambådens Laug er dannet som en underafdeling af Nydamselskabet. Lauget er dannet med det ene formål at bygge en fuldskalakopi af Nydambåden.

Grundlaget for at bygge båden er:

Den originale 23 meter lange egebåd, Nydambåden, kan i dag ses i Nydamhalle på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig.

Den er den ældste fundne klinkbyggede båd i Nordeuropa. Den er bygget for ca. 1700 år siden, i jernalderen. Den er sænket i Nydam Mose som led i en krigsbytteofring. For ca. 150 år sidenblev den fundet og udgravet af C. Engelhardt.

Søsætningstidspunktet for rekonstruktionen af Nydambåden er fastlagt til at være den 17. august år 2013.

Skibet skal sejle:
Der er ingen tvivl om at den færdigbyggede fuldskalamodel af en rekonstrueret Nydambåd kan sejle. Et af formålene med at bygge båden er at udføre forsøg med bådens sejlegenskaber. Hvordan er den at ro? Hvordan er dens stabilitet? Hvor megen last kan den bære som krigsfartøj? Hvor megen ballast? Kan den bjerge sig i høj sø? Kan den krydse Alssund? Kan den krydse Lillebælt? Kan den krydse Østersøen? Kan den krydse Kattegat og Skagerrak?
Alt det bliver spændende at få undersøgt!

Nydambådens Laugs medlemmer:
Lauget har januar 2011 ca. 65 medlemmer. I dagligdagen er vi ca. 35 aktive på værftet. For tiden arbejder vi to gange om ugen på værftet, tirsdag aften kl. 18.30 til 21, hvor vi slutter af med kaffe og snak, og onsdag / torsdag fra ca. kl. 9 til ca. kl. 15.

Nydambådens værft:
Nydambådens Værft ligger i Sottrupskov på Sundeved. Adressen er Sottrupskov nr. 15, 6400 Sønderborg.

Alle er velkommen til at kikke forbi, når der er laugsmedlemmer tilstede (se ovenfor)

YOUTUBE-LINKS 

NydamBåden 3D-model

Das Nydamboot - Ein Schiff für die Götter

Materialetest